Regulamin

Serwis EKODOMENY umożliwia korzystanue z następujących usług:

  • funkcjonalność utrzymywania nazwy domeny
  • funkcjonalność opcji

zgodnie z „Porozumieniem w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych” zawartym w dn. 23.10.2013 r. pomiędzy firmą Welstand z siedzibą w Łodzi a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową z siedzibą w Warszawie.
Welstand, operator sewrwisu Ekodomeny, umożliwia swoim klientom korzystanie ze świadczonych przez NASK funkcjonalności, obsługi (w zakresie przetwarzania i zarządzania danymi) i dostępu (do systemów elektronicznych NASK).
Zawarcie umowy na korzystanie z dostępnych funkcjonalności oznacza konieczność zaakceptowania regulaminu NASK oraz udzielenia firmie Welstand zgody na wykonywanie usług (pobierz formularz zgody).

Dokumenty NASK: